Các loại in lụa, in kỹ thuật số, thêu vi tính, … với số lượng từ 40 cái/mẫu